Den spanska momsen, vanligen förkortad IVA, (Impuesto sobra el valór agadido), är en av de lägsta i Europa.

Systemet fungerar ungefär som i Sverige. EU-ländernas momssytem är mycket likartade, men vissa skillnader finns. Moms finns inte på Kanarieöarna eller i de spanska enklaverna Cueta och Melilla som ligger i Marocko.
Alla som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster ska fyra gånger per år redovisa momsen till statskassan. Stora företag gör det varje månad.

16 procent Handel med varor och tjänster är grunden för momsen likväl som importav varor. Standardmomsen är ett pålägg på 16 procent. Detta är den vanligaste procentsatsen och gäller alltid såvida inte en lägre procentsats har angivits.

7 procent En lägre procentsats, 7 procent, tillämpas på handel med och import av matvaror (såväl till människor som djur) med undantag av alkohol, vatten, försäljning av privatbostäder (dessa är momsbefriade i Sverige), inhemska transporter (taxi, buss, flyg, tåg, vägavgifter etcetera), hotell (1–4 stjärnor, medan 5stjärniga hotell tillämpar 16 procent), restauranger (inklusive alkoholdrycker), bio och teater.

4 procent Den lägsta procentsatsen, 4 procent, tillämpas på baslivsmedel (bröd, mjölk, ägg, frukt och grönsaker), böcker, dagstidningar och handikapputrustning.

0 procent I likhet med de flesta EUländerna finns en nollprocentregel för läkarvård, försäkringspremier, bankavgifter, utbildning samt hyra avseende privat boende. Som synes finns det flera olikheter i procentsatser mellan Spanien och Sverige. Restaurangbesök belastas i Sverige med 25 procent moms medan Spanien tillämpar 7 procent. Alkoholdrycker belastas med 16 procent i butik men endast 7 procent på barer och restauranger. Sverige tillämpar alltid 25 procent på dessa drycker. Å andra sidan är överlåtelser av fastigheter momsbefriade i Sverige medan Spanien tar ut 7 procent moms på nya bostäder, 16 procent på mark och en överlåtelseavgift om 6 procent på begagnade bostäder.

Småföretag Mindre butiker som drivs som enskild firma kan slippa momsen. Dessa kan hos skattemyndigheten ansöka om att ej behöva redovisa moms. Om ansökan beviljas ska butikens leverantörer öka momssatsen med 4 procentenheter varvid 16 procent blir 20 procent, 7 procent blir 11 procent medan 4 procent bara blir 7 procent. Denna högre moms får ej lyftas medan momsen på försäljningen ej behöver betalas in eftersom den enskilda firman ej omfattas av momssystemet. Regeln har tillkommit för att administrativt underlätta för småföretagare.

Momsredovisning Varje tremånadersperiod med början januari–mars är grund för momsredovisningen. Skillnaden mellan moms på försäljning och moms på inköp betalas inom tre veckor efter periodens utgång. Skattemyndigheten betalar ej tillbaka moms utan momsfordran rullas framåt.Vid kalenderårsskifte kan återbetalning begäras men kombineras ofta med taxeringsrevision.

Källa: www.spanien.st