De stora kostnaderna för en liten verksamhet är dels månadsavgiften (oavsett om du tjänar pengar eller inte) som du måste betala till den spanska försäkringskassan, Seguridad social, dels om du är klok nog, avgiften till en revisor (asesor fiscal) som sköter din bokföring, dina kvartalsvisa momsdeklarationer och din årliga deklaration. De sociala avgifterna är från 200 euro per månad och revisorn kan kosta mellan 60 och 90 euro per månad beroende på verksamhetens omfattning.

De sociala avgifter du som egenföretagare betalar ger dig rätt till:
• normal sjukvård
• ålderspension
• invaliditetsersättning
• sjukersättning (endast mot läkarintyg).

Minimikravet för att kvalificera sig för spansk statlig pension är 15 års inbetalningar till socialförsäkringssystemet och för att få full pension måste inbetalningar ha gjorts under 35 år. Ett gift par där bara mannen har arbetat får tillsammans cirka 400 euro i pension i månaden om han har betalat in minimibeloppet under de 35 åren. Detta innebär att om du har betalat i 15 år har du kvalificerat dig för pension, men den reduceras med 1/35 per år som du inte har betalat. För en person som har betalat i 15 år blir pensionen mindre än hälften av dessa 400 euro.
Du kan också betala mer till Seguridad social och på så sätt kvalificera dig för högre pension vid 65 år. Som egen företagare kan du maximalt sätta din försäkringsmässiga lön till 2 187 euro per månad, vilket innebär att du får maximal pension på 1 503 euro per månad efter att ha betalat i 35 år. För att få högre pension krävs ett kompletterande privat pensionsparande via bank eller försäkringsbolag.

Den slutliga storleken på pensionen bestäms av betalningen de sista åtta åren före pensioneringen. Under de sista fem åren får bara mindre kontrollerade höjningar i inbetalningen ske och myndigheterna accepterar inte att man plötsligt de sista åren höjer inbetalningarna kraftigt för att få högre pension.
Du får inte arbetslöshetsersättning om ditt företag går omkull. Enda möjligheten till arbetslöshetsersättning för egen företagare är om du skulle bli invalidiserad.
Om du anställer personal måste du som företagare betala sociala avgifter för dina anställda, som därigenom har rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du är egenföretagare i Sverige och ska utföra ett arbete under maximalt tolv månader i Spanien ska du stå kvar i den svenska försäkringskassan under din vistelse i Spanien.
Rätt till pension tjänas in i Sverige. Avgifter betalas också enligt den svenska lagstiftningen.

Källa: www.spanien.st

   Frigilliana, Nerja