Spanien är inte något skatteparadis som till exempel Isle of Man, Guernsey, Andorra eller Gibraltar. Det har det heller aldrig varit, men däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns få och låga skatter i Spanien, skatter som dessutom var lätta att undvika.

Jämfört med Sverige, där kontrollen via personnummer och samkörningar mellan avancerade datasystem gjort det praktiskt taget omöjligt att komma undan med en enda krona mindre i skatt, blev Spanien under lång tid ett enkelt skatteland att leva i.
Men de dagarna är nu förbi och kontrollen är mycket effektivare. Böterna vid skattefusk varierar mellan 50 och 150 procent av beloppet som undanhållits.
Försenad inbetalning av skatt resulterar i ett skattepålägg på 20 procent samt ränta under förseningstiden. Betalar man för sent men inom tre, sex eller tolv månader blir skattetillägget 5, 10 respektive 15 procent. För att det ska bli betraktat som ett skattebrott krävs ett undanhållande av skatt på minst 90 000 euro.

Källa:www.spanien.st