Om

 

Välkommen till min blogg! 

Mitt mål med bloggen är att sprida lite användbar information och förhoppningsvis lite underhållande läsning.

I snart 10 år har jag och min man närt drömmen om en egen bostad på Costa del Sol. Vi har ändrat våra sökkriterier både vad gäller bostadstyp och område ett flertal gånger under tiden. Sommaren 2012 föll allt på plats och vi kunde slutföra vårt köp av en lägenhet här på Solkusten. 

Hit åker vi så ofta vi kan för att ladda batterierna. Och varje gång vi är här blir vi mer taggade att försöka hitta en bra lösning så att vi också kan flytta hit. Eftersom vi har företag som är verksamma i Sverige så kan vi inte bara dra iväg. Vi måste hitta en ny verksamhetsplan för Spanien och samtidigt få de svenska företagen att bli lätta att sköta på distans. 

Denna blogg har handlat om detta och om våra flyttplaner. Eftersom både jag och min man är egna företagare har jag också skrivit om vad som gäller när man vill starta eget företag i Spanien. Nu har det gått några år sedan jag skrev om det och nu är det dags att revidera dessa inlägg. Vi ska starta någon form av bolag själva under året, så det finns all anledning att läsa in sig på vad som gäller igen.

Vi har haft vår lägenhet till uthyrning under ett par år, därför har bloggen de senaste åren mest handlat om resmålet Costa del Sol som turistort och jag har skrivit lite tips på vad man kan se och göra. Det är nya reglerna för uthyrning i Spanien som börjar gälla i vår och man måste registrera sin bostad/villa och få ett licensnummer. Vi har inte tagit ställning ännu hur vi ska göra med vår lägenhet, men tills vidare hyr vi inte ut den.


Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från maj 2010

Tillbaka till bloggens startsida

Olika företagsformer

Fri etableringsrätt råder inom Europeiska Unionen, dock med restriktioner för vissa typer av etableringar som kräver särskilt tillstånd enligt spansk lagstiftning.

Etablering och näringsverksamhet i Spanien kan bedrivas under följande juridiska former:
• enskild näringsidkare, det vill säga fysiska personer (empresarios individuales)
• bolag eller företag, det vill säga juridiska personer (empresarios sociales).

En svensk som vill starta företagsverksamhet i Spanien har alltså att välja mellan följande mest vanliga företagsformer:

• enskild näringsidkare
• enkelt bolag
• kollektivbolag
• kommanditbolag
• filial
• bolag med begränsat ansvar
• aktiebolag

Jag beskriver här de vanligaste formerna.


Enskild näringsidkare (empresario individual)
Affärsverksamheten bedrivs av en enskild person, så kallad fysisk person, som personligen svarar för verksamhetens skulder och som själv betalar de sociala avgifterna. Denna typ av verksamhet kallas för cuentapropia eller ”för din egen räkning”. Den kallas ofta även för trabajador autónomo därför att företagaren betalar till socialförsäkringen utifrån en annan skala än den anställde.
Registrering av enskilda näringsidkare är frivillig. En person som vill starta näringsverksamhet måste vara myndig (fyllda 18 år) och fritt kunna disponera över sina tillgångar, det vill säga inte vara. omyndigförklarad.
Detta är en mycket vanlig form av affärsverksamhet för en självständig näringsidkare med en relativt blygsam omsättning och där höga vinster normalt ej förekommer. Kraven är inte så stora som för aktiebolag och kostnaderna för att starta är minimala. Verksamheten och privatpersonen är samma juridiska person. Du har som företagare (och som privatperson) därför ansvar för skulderna i din verksamhet med allt du äger och har, både inom verksamheten och privat.
Inkomstskatt betalas på hela omsättningen från verksamheten med avdrag för vissa kostnader, vilket betyder att skatten är progressiv. Ju mer du tjänar desto högre skatt betalar du. Skulle verksamheten med tiden utvecklas och ge höga vinster är en övergång till ett kapitalbolag att rekommendera (S.L eller S.A, se nedan).

Enkelt bolag (sociedad civil)
Ett bolag som ej driver handel kallas för enkelt bolag. Denna bolagstyp påminner om det enkla bolaget i Sverige och är en relativt ny företagsform i Spanien. Det används av många yrkesgrupper som läkare, tandläkare och sjukgymnaster.

Filial (sucursal)
Möjligheten finns för dig som utländsk företagare att bedriva din verksamhet i Spanien genom en filial. Bildande av filial förutsätter upprättande av escritura och inskrivning i handelsregistret. Filialen behöver av naturliga skäl ett kapital för att drivas, men det finns ej regler om minimikapital. För filialen måste du skaffa en ställföreträdare i Spanien med fullmakt från huvudbolaget. I övrigt saknas formella regler för hur verksamheten ska drivas. Ditt svenska moderbolag är obegränsat ansvarigt eftersom filialen enligt spansk lag inte är en juridisk person.

Bolag med begränsat ansvar (sociedad de responsabilidad limitada – S.L)
Detta är ett kapitalbolag. Kapitalet är inte uppdelat i aktier utan i andelar. Du och dina eventuella delägare ansvarar inte för bolagets skulder, enbart för egna insatser. Bolagsformen är lämplig för mindre företag, där du kan slippa den relativt omständliga byråkratin runt aktiebolag. Dessutom är minimiinsatsen av kapital avsevärt lägre för S.L-bolag. Vinstbeskattningen sker med 35 procent oavsett vinstens storlek.

Aktiebolag (sociedad anónima – S.A)
Detta är ett kapitalbolag och har kapitalet uppdelat i aktier. Aktieägarna ansvarar enbart för sina insatser men inte för bolagets skulder. Denna bolagsform är lämplig för större företag.

Källa: www.spanien.st

Starta företag i Spanien

Funderar du också på att göra affärer med Spanien eller starta din egen företagsverksamhet?

Förutsättningarna för svenska medborgare att driva affärsverksamhet i Spanien har förbättrats väsentligt i och med Sveriges inträde i EU. EU:s bestämmelser säger att medborgare från medlemsländerna fritt kan etablera sig som egna företagare i vilket annat EU-LAND som helst under förutsättning att man uppfyller samma krav som ställs på det egna landets medborgare i samma situation.

Precis som i Sverige finns det i Spanien olika företagsformer att välja mellan när man vill starta en verksamhet. När du vet vad du vill satsa på ska du dock alltid söka professionell rådgivning hos advokat, skatterådgivare, företagskonsult eller liknande så att du kan känna trygghet när du startar din verksamhet. Etablering och näringsverksamhet i Spanien kan bedrivas under följande juridiska former:
• enskild näringsidkare, det vill säga fysiska personer (empresarios individuales)
• bolag eller företag, det vill säga juridiska personer (empresarios sociales).

En svensk som vill starta företagsverksamhet i Spanien har alltså att välja mellan följande mest vanliga företagsformer:

• aktiebolag
• enkelt bolag
• kollektivbolag
• kommanditbolag
• bolag med begränsat ansvar
• enskild näringsidkare
• filial

Texten är hämtad från www.spanien.st

 

Lite tips om banker och om att öppna bankkonto

Här kommer lite tips angående bankaffärer i allmänhet och att öppna bankkonto i Spanien. Tipsen är hämtade från portalen spanien.st där det finns mycket matnyttigt att läsa. Speciellt om du blir medlem, vilket är gratis.

Leva & Bo - Dina Bankaffärer i Spanien

Att gå till banken var förr i tiden ett litet äventyr. Med förr i tiden avser jag 80-talet då jag själv kom till Spanien. Det tog lång tid och det hände ofta att man stod i fel kö vilket tyvärr först uppdagades då man var först i kön. Då var det bara att ställa sig längst bak i den ”riktiga” kön.

Idag är den spanska banksystemet mycket likt det svenska. Det har också skett en generationsväxling där dagens bankpersonal ofta pratar hygglig engelska. Många banker på Costa del Sol och Costa Blanca har insett behovet av att ha skandinavisk personal. Detta har resulterat i att flera banker i dag kan erbjuda service på ett språk du kan förstå, vilket är oerhört viktigt eftersom det handlar om dina pengar.

Två av dessa svenska bankmän som betjänar oss skandinaver på Costa del Sol är Fredrik Berg och Marie Berggren på Banco Urquijo i Marbella. Det är också Fredrik och Marie som har skrivit avsnitten nedan om ”Bankaffärer i Spanien”. Dessutom kommer du att kunna läsa deras ekonomikrönikor varje månad under rubriken ”Spansk ekonomikrönika”.

Hur öppnar du ett bankkonto

Man kan öppna konto i den valuta som önskas. Valutan i Spanien är från den 1 januari 2002 euro.

För icke-residenta personer krävs:
a. Att du är minst 16 år, annars krävs det förmyndare.
b. Giltigt pass.

För residenta personer krävs:
a. Att du är minst 16 år, annars krävs det förmyndare.
b. Spansk identitetshandling.

För utländska bolag krävs:
En översättning av registreringsbeviset utförd av auktoriserad översättare.

För spanska bolag krävs:
Kopia på escritura, vilket är att jämföra med registreringsbevis.

Sven F. Källström

Olika kontoslaga. Bankbok (Libreta de Ahorro)
Detta brukar användas som transaktionskonto för kontantuttag, betalningar av räkningar etc. Räntan är i det närmaste obefintlig.

b. Checkkonto (Cuenta corriente con talonario)
Som namnet säger är check anslutet till kontot och lämpar sig således för de som föredrar att använda check.

c. Depositionskonto (Cuenta de deposito)
I Sverige brukar denna kontotyp kallas kapitalkonto. Detta konto ger den högsta räntan vilken som sagt är beroende av beloppets storlek och bindningstiden. Lägsta belopp brukar vara en miljon pesetas och bindningstiden kan vara allt från 15 dagar till flera år. I tider när det allmänna ränteläget är på väg ned, brukar man erhålla bäst ränta på korta bindningstider, 15 dagar till 3 månader. När ränteläget är på väg upp är det normalt bättre att välja längre bindningstid.


Sven F. Källström

 

          


 

Strategi för marknadsföring

Till att börja med ska vi bli medlemmar i 2 st lokala nätverk på Costa del Sol. Dom heter  AHN som står för Ascociatión Hispano Nordico och Club Nórdico. Båda nätverken verkar på plats med klubblokal och ordnar regelbundna träffar mm för sina medlemmar. På deras hemsidor kan man som företagare göra reklam för sin verksamhet och länka vidare till sin egen hemsida. Vårt bolag har ju redan en hemsida så frågan är om vi ska uppdatera den eller skapa en ny hemsida bara för den spanska marknaden.

Sen kommer vi sätta in en stående annons i tidningen Svenska Magasinet som är ett månadsmagasin som delas ut gratis på olika ställen på Costa del Sol.

Vi kommer även nyttja portalen costadelsol.se som drivs av Stefan Jutbo och som är en av de personer som vi träffade på plats.

Vi planerar för att kunna åka ner ytterligare 2 gånger detta år och då försöka lägga det när dom två föreningarna har någon aktivitet som vi kan närvara på. Då får vi ju möjlighet att mingla och presentera oss personligen. Vi har då möjlighet att känna av om det finns något intresse och om annonseringen har gett någon effekt.

Tills dess ska vi dessutom tagit fram ett snyggt material med företagsbeskrivning som vi ska dela ut till lokala mäklare på orten där vi erbjuder ett samarbete. Vi har tänkt att vi ska kunna vara behjälpliga vid husvisningar när mäklarna själva inte har tid eller möjlighet att visa kunder runt. Samt kunna göra husbesiktningar och kunna erbjuda mäklarnas kunder "home-styling".

Så det finns lite att ta tag i på en gång, annonsunderlag, hemsida och brochyr.

Hasta la vista!

                

 

Peptalk...

... på lördagskvällen, sent blev det. När vi kom tillbaka från Spanien, efter 3 dagars bilåkande non-stop och med minnen av sol och värme som sakta bleknade bort när vi passerade Madrid för att bara bestå av gråtunga dystra moln när vi väl kommit hem, så var vi rätt så mentalt trötta. Dom personer som vi hade träffat och pratat mycket med hade alla varit rätt så negativa till utvecklingen just nu i Spanien. Deras välmenta råd, "Ta det kallt." "Ha inte för bråttom." "Bo gärna här, men jobba någon annastans" ekade alldeles för högt i våra huvuden. Vi har knappt pratat högt om våra planer sen vi kom hem utan istället gått och kännt oss lite missmodiga på varsitt håll. Men igårkväll började vi spåna igen, och se... viljan finns fortfarande. Fredagens lektion gjöt in lite ny energi i fru Olsson´s trötta hjärna och herr Olsson hade ledsnat totalt på kyla och regn ( det är det han går igång mest på... ) och vips så hade vi en ny handlingsplan på gång. Tidsperspektivet är dock lite ruckat på, vi pratar nu om en flytt inom ett år och har lagt upp en strategi för vår marknadsföring som ska börja ganska omgående.

Resten av den här LIA-perioden ska jag ägna mig åt att analysera våra styrkor och svagheter  mm och göra en företagspresentation att kunna visa för tänkta samarbetspartners i Spanien ( mäklare tänker jag på då ). Jag ska också skissa på en ny hemsida för bolaget som vi kan koppla ihop med de annonser vi ska lägga ut.

Hasta Luego!

Äldre inlägg

Nyare inlägg