Om

 

Välkommen till min blogg! 

Mitt mål med bloggen är att sprida lite användbar information och förhoppningsvis lite underhållande läsning.

I snart 10 år har jag och min man närt drömmen om en egen bostad på Costa del Sol. Vi har ändrat våra sökkriterier både vad gäller bostadstyp och område ett flertal gånger under tiden. Sommaren 2012 föll allt på plats och vi kunde slutföra vårt köp av en lägenhet här på Solkusten. 

Hit åker vi så ofta vi kan för att ladda batterierna. Och varje gång vi är här blir vi mer taggade att försöka hitta en bra lösning så att vi också kan flytta hit. Eftersom vi har företag som är verksamma i Sverige så kan vi inte bara dra iväg. Vi måste hitta en ny verksamhetsplan för Spanien och samtidigt få de svenska företagen att bli lätta att sköta på distans. 

Denna blogg har handlat om detta och om våra flyttplaner. Eftersom både jag och min man är egna företagare har jag också skrivit om vad som gäller när man vill starta eget företag i Spanien. Nu har det gått några år sedan jag skrev om det och nu är det dags att revidera dessa inlägg. Vi ska starta någon form av bolag själva under året, så det finns all anledning att läsa in sig på vad som gäller igen.

Vi har haft vår lägenhet till uthyrning under ett par år, därför har bloggen de senaste åren mest handlat om resmålet Costa del Sol som turistort och jag har skrivit lite tips på vad man kan se och göra. Det är nya reglerna för uthyrning i Spanien som börjar gälla i vår och man måste registrera sin bostad/villa och få ett licensnummer. Vi har inte tagit ställning ännu hur vi ska göra med vår lägenhet, men tills vidare hyr vi inte ut den.


Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från maj 2010

Tillbaka till bloggens startsida

Informationsbombning!

Ber om ursäkt för det lite trista sättet att delge information på, klippa och klistra in text kan ju alla göra. Och söka själv på nätet likaså, men ibland kan det vara skönt att slippa klicka vidare och istället få allting samlat i ett svep.

Vi själva kommer nog börja med en filialverksamhet i alla fall. För vi kommer ändå ha bolaget i gång i Sverige en tid, tills vi känner oss säkra nog att kapa banden eller tills det blir för dyrt och krångligt med dubbelbeskattning eller liknande.

Nu längtar jag i alla fall tillbaka ner till värmen och solen, denna s.k försommar vi har haft hitills är ju ett skämt! Tänk om sommaren fortsätter så..... hemska tanke!

Näringsliv - Socialt skydd för småföretagare

De stora kostnaderna för en liten verksamhet är dels månadsavgiften (oavsett om du tjänar pengar eller inte) som du måste betala till den spanska försäkringskassan, Seguridad social, dels om du är klok nog, avgiften till en revisor (asesor fiscal) som sköter din bokföring, dina kvartalsvisa momsdeklarationer och din årliga deklaration. De sociala avgifterna är från 200 euro per månad och revisorn kan kosta mellan 60 och 90 euro per månad beroende på verksamhetens omfattning.

De sociala avgifter du som egenföretagare betalar ger dig rätt till:
• normal sjukvård
• ålderspension
• invaliditetsersättning
• sjukersättning (endast mot läkarintyg).

Minimikravet för att kvalificera sig för spansk statlig pension är 15 års inbetalningar till socialförsäkringssystemet och för att få full pension måste inbetalningar ha gjorts under 35 år. Ett gift par där bara mannen har arbetat får tillsammans cirka 400 euro i pension i månaden om han har betalat in minimibeloppet under de 35 åren. Detta innebär att om du har betalat i 15 år har du kvalificerat dig för pension, men den reduceras med 1/35 per år som du inte har betalat. För en person som har betalat i 15 år blir pensionen mindre än hälften av dessa 400 euro.
Du kan också betala mer till Seguridad social och på så sätt kvalificera dig för högre pension vid 65 år. Som egen företagare kan du maximalt sätta din försäkringsmässiga lön till 2 187 euro per månad, vilket innebär att du får maximal pension på 1 503 euro per månad efter att ha betalat i 35 år. För att få högre pension krävs ett kompletterande privat pensionsparande via bank eller försäkringsbolag.

Den slutliga storleken på pensionen bestäms av betalningen de sista åtta åren före pensioneringen. Under de sista fem åren får bara mindre kontrollerade höjningar i inbetalningen ske och myndigheterna accepterar inte att man plötsligt de sista åren höjer inbetalningarna kraftigt för att få högre pension.
Du får inte arbetslöshetsersättning om ditt företag går omkull. Enda möjligheten till arbetslöshetsersättning för egen företagare är om du skulle bli invalidiserad.
Om du anställer personal måste du som företagare betala sociala avgifter för dina anställda, som därigenom har rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du är egenföretagare i Sverige och ska utföra ett arbete under maximalt tolv månader i Spanien ska du stå kvar i den svenska försäkringskassan under din vistelse i Spanien.
Rätt till pension tjänas in i Sverige. Avgifter betalas också enligt den svenska lagstiftningen.

Källa: www.spanien.st

   Frigilliana, Nerja

Näringsliv - Spansk moms - IVA

Den spanska momsen, vanligen förkortad IVA, (Impuesto sobra el valór agadido), är en av de lägsta i Europa.

Systemet fungerar ungefär som i Sverige. EU-ländernas momssytem är mycket likartade, men vissa skillnader finns. Moms finns inte på Kanarieöarna eller i de spanska enklaverna Cueta och Melilla som ligger i Marocko.
Alla som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster ska fyra gånger per år redovisa momsen till statskassan. Stora företag gör det varje månad.

16 procent Handel med varor och tjänster är grunden för momsen likväl som importav varor. Standardmomsen är ett pålägg på 16 procent. Detta är den vanligaste procentsatsen och gäller alltid såvida inte en lägre procentsats har angivits.

7 procent En lägre procentsats, 7 procent, tillämpas på handel med och import av matvaror (såväl till människor som djur) med undantag av alkohol, vatten, försäljning av privatbostäder (dessa är momsbefriade i Sverige), inhemska transporter (taxi, buss, flyg, tåg, vägavgifter etcetera), hotell (1–4 stjärnor, medan 5stjärniga hotell tillämpar 16 procent), restauranger (inklusive alkoholdrycker), bio och teater.

4 procent Den lägsta procentsatsen, 4 procent, tillämpas på baslivsmedel (bröd, mjölk, ägg, frukt och grönsaker), böcker, dagstidningar och handikapputrustning.

0 procent I likhet med de flesta EUländerna finns en nollprocentregel för läkarvård, försäkringspremier, bankavgifter, utbildning samt hyra avseende privat boende. Som synes finns det flera olikheter i procentsatser mellan Spanien och Sverige. Restaurangbesök belastas i Sverige med 25 procent moms medan Spanien tillämpar 7 procent. Alkoholdrycker belastas med 16 procent i butik men endast 7 procent på barer och restauranger. Sverige tillämpar alltid 25 procent på dessa drycker. Å andra sidan är överlåtelser av fastigheter momsbefriade i Sverige medan Spanien tar ut 7 procent moms på nya bostäder, 16 procent på mark och en överlåtelseavgift om 6 procent på begagnade bostäder.

Småföretag Mindre butiker som drivs som enskild firma kan slippa momsen. Dessa kan hos skattemyndigheten ansöka om att ej behöva redovisa moms. Om ansökan beviljas ska butikens leverantörer öka momssatsen med 4 procentenheter varvid 16 procent blir 20 procent, 7 procent blir 11 procent medan 4 procent bara blir 7 procent. Denna högre moms får ej lyftas medan momsen på försäljningen ej behöver betalas in eftersom den enskilda firman ej omfattas av momssystemet. Regeln har tillkommit för att administrativt underlätta för småföretagare.

Momsredovisning Varje tremånadersperiod med början januari–mars är grund för momsredovisningen. Skillnaden mellan moms på försäljning och moms på inköp betalas inom tre veckor efter periodens utgång. Skattemyndigheten betalar ej tillbaka moms utan momsfordran rullas framåt.Vid kalenderårsskifte kan återbetalning begäras men kombineras ofta med taxeringsrevision.

Källa: www.spanien.st

Näringsliv - Skatter & Avgifter

Spanien är inte något skatteparadis som till exempel Isle of Man, Guernsey, Andorra eller Gibraltar. Det har det heller aldrig varit, men däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns få och låga skatter i Spanien, skatter som dessutom var lätta att undvika.

Jämfört med Sverige, där kontrollen via personnummer och samkörningar mellan avancerade datasystem gjort det praktiskt taget omöjligt att komma undan med en enda krona mindre i skatt, blev Spanien under lång tid ett enkelt skatteland att leva i.
Men de dagarna är nu förbi och kontrollen är mycket effektivare. Böterna vid skattefusk varierar mellan 50 och 150 procent av beloppet som undanhållits.
Försenad inbetalning av skatt resulterar i ett skattepålägg på 20 procent samt ränta under förseningstiden. Betalar man för sent men inom tre, sex eller tolv månader blir skattetillägget 5, 10 respektive 15 procent. För att det ska bli betraktat som ett skattebrott krävs ett undanhållande av skatt på minst 90 000 euro.

Källa:www.spanien.st                                                                                                                                                                       

 

 


Skillnaden mellan S.A och S.L bolag.

S.A och S.L – likheter och skillnader


Aktiebolag, S.A, och bolag med begränsat ansvar, S.L, är de vanligaste typerna av bolagsformer i det spanska näringslivet. Den grundläggande skillnaden är att S.A-bolag ska ha ett minimikapital av 60 100 euro uppdelat i aktier. Minimikapitalet i S.L-bolag är 3 005 euro uppdelat i andelar.
Aktiekapital i S.L-bolaget ska till fullo vara inbetalt vid registreringen i handelsregistret, medan det räcker med inbetalning av 25 procent av kapitalet per aktie vid registrering av S.A-bolag.
Den strikta juridiska regleringen av ett aktiebolag, med lite plats för parternas fria vilja, tillsammans med den höga kostnaden för aktiekapitalet jämfört med S.L:s, är faktorer att tänka på när du ska välja bolagsform.
Båda bolagstyperna begränsar aktieägarnas resp. andelsägarnas ansvar mot tredje person till sitt insatta kapital. S.L-bolagen är att betrakta som slutna bolag och rätten till överlåtelse av andelar är begränsad, till skillnad från rätten att överlåta aktier, vilken i princip är fri (undantag kan finnas på grund av hembudsklausulen).
Det finns ingen begränsning av antalet delägare i någon av bolagsformerna.
Eftersom det är en omfattande procedur att bilda och registrera ett bolag bör du under alla omständigheter anlita professionell hjälp för detta.

Källa: www.spanien.st

Äldre inlägg